dijous, 4 de desembre de 2008

dimecres, 3 de desembre de 2008

ELS MEUS AMICS I JO

BubbleShare: Share photos - Easy Photo Sharing

PROJECTES MAV

És un projecte audiovisual per a l’ensenyament que es dona a catalunya; consisteix en la formació en tecnologies de la informació i la comunicació, que es realitzara en centres publics d’educacio infantil, primaria i secundaria en el curs 2007-2008.

Els seus objectius consistiesen basicament en:

- Integrar les TIC en les diverses àrees curriculars per treballar-hi amb l'alumnat.

- Treballar i desenvolupar els projectes de centre amb l'adequat substrat TIC-MAV.

Els seus continguts es fonamenten essencialment en els recursos del mateix centre i s’incideix en l’organització i utilització quotidiana, adient i coherent amb el projecte de centre.

S’incideix sobretot en:

- Formació en metodologies d'ús de les TIC per a totes les persones assistents.

- Formació específica segons àrees curriculars.àrees curriculars

ICONA


Una icona (del grec clàssic que volia dir "imatge", a través del rus amb el mateix significat que l'actual) és una representació pictòrica pintada en baix relleu o mosaic, normalment sobre fusta, de Jesucrist, o d'alguns dels seus misteris, de la Mare de Déu o dels sants, molt utilitzada al cristianisme ortodox.
Una icona (del grec ?imatge?) és una imatge, quadre o representació; és un signe o símbol que substituïx a l'objecte mitjançant la seva significació, representació o per analogia, com en la semiòtica. En el camp de la informàtica, una icona és un petit gràfic en pantalla que identifica i representa a algun objecte (programa, comando, document o arxiu), usualment amb algun simbolisme gràfic per a establir una associació.

dimarts, 2 de desembre de 2008

Símbol


Un símbol és una representació d'una ideade manera que aquesta pugui ser percebuda per algun dels sentits; és una realitat que evoca d'altres en la nostra ment mitjançant algun procediment d'analogia. Segons, Charles Sanders Peirce és un tipus de signe especial. La seva etimologia deriva del grec ( σύμβoλoν ) que vol dir aproximadament "llançar amb" o "juntar amb", és a dir, el símbol treu a la llum una altra realitat sense desaparèixer ell mateix, sinó combinant les dues.

SIGNE


És una unitat capaç de transmetre continguts representatius, és a dir, és un objecte material, cridat significant, que es percep gràcies als sentits i que en el procés comunicatiu és portador d’una informació cridada significat.

Hi ha diferent classes de signe com per exemple:

· Signe lingüístic, la classe d’asociació mes important en la comunicació humana que remet a altre realitat que no està present. Consta d’un significant, un significat i un referente produién-se una relació inseparable entre ells denominada significació. · Signe d’interrogació un signe de puntuació que denota una pregunta.
· Signe de puntuació una eina de l’escriptura i la seva funció es fer mes entendible un text.
· Signe diacrític un signe gráfic que dóna als signes escritos un valor especial.
· Signe clínic qualsevol manifestació d’una enfermetat o alteració de la salut i que es fa evident en la biología del malalt.

L'art Romànic


L'art romànic es desenvolupa a l'Europa Occidental del segle X al XIII, després de la descomposició de l'Imperi Carolingi.

A part de les influències clarament romanes i de les noves tendències aparegudes a la Llombardia que havien anat experimentant amb noves formes i estructures inspirats amb els edificis que restaven, també hi ha una clara assimilació de modalitats orientals.

El nou estil s'estengué ràpidament per totes les cultures europees mediterrànies, travessant els Alps cap els països del Rin i endinsant-se per tota la Península Ibèrica.

En un principi l'estil fou molt funcional i auster, utilitzant sobretot pedra trencada. A la nau s'aplicava la volta de canó, sense ornamentacions ni obertures. Molt sovint amb la porta d'entrada situada al cantó de migdia com a única obertura, amb escasses finestres de doble esqueixada. Només a l'exterior dels absis i murs s'hi ressaltava alguna lesena i arcuació cega. Les naus podien estar dividides per pilastres unides per arcs de mig punt.

A finals del segle XI es produeixen canvis importants com les primeres realitzacions en pedra polida, l'ornamentació escultòrica de finestres, portals, capitells... Serà ara, al segle XII, quan esclata la construcció de les grans obres del romànic, amb pintures murals, enlairament de grans campanars, claustres... Però sempre limitats pels recursos arquitectònics que tant millorarà l'estil gòtic